I. Administrator danych osobowych


Kto zarządza Twoimi danymi osobowymi

Twoimi danymi osobowymi zarządza allit.


II. Bezpieczeństwo danych osobowych


Kto ma dostęp do twoich danych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami zewnętrznymi.


III. Wykorzystanie danych w procesie zakupowym


Dlaczego używamy Twoich danych osobowych

Używamy Twoich danych osobowych, aby zarządzać zakupami zrobionymi online w sklepie www.allit.pl.

Potrzebujemy tych danych, aby przetwarzać Twoje zamówienia i zwroty, wysyłać Ci powiadomienia o statusie dostawy produktów oraz rozwiązywać ewentualne problemy z tym związane. Twoje dane osobowe wykorzystujemy także wtedy, gdy zarządzamy Twoimi płatnościami oraz przetwarzamy reklamacje i zgłoszenia gwarancyjne dotyczące zamówionych przez Ciebie produktów.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane przetwarzamy, aby świadczyć Ci usługi i dostarczać Twoje zamówienia.


IV. Wykorzystanie danych w marketingu


Dlaczego używamy Twoich danych osobowych

Korzystamy z Twoich danych osobowych, aby przekazywać Ci informacje i oferty marketingowe:

» e-mailem;

» SMS-em;

» telefonicznie.