Ustawienia

Motywy

Układ strony

Tryb

Ulubiony motyw
Kolor główny
Wyczyść

I. Administrator danych osobowych


Kto zarządza Twoimi danymi osobowymi

Twoimi danymi osobowymi zarządza administrator strony internetowej www.allit.pl.


II. Bezpieczeństwo danych osobowych


Kto ma dostęp do twoich danych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami zewnętrznymi.


III. Wykorzystanie danych w procesie zakupowym


Dlaczego używamy Twoich danych osobowych

Używamy Twoich danych osobowych, aby zarządzać zakupami zrobionymi online w sklepie www.allit.pl.

Potrzebujemy tych danych, aby przetwarzać Twoje zamówienia i zwroty, wysyłać Ci powiadomienia o statusie dostawy produktów oraz rozwiązywać ewentualne problemy z tym związane. Twoje dane osobowe wykorzystujemy także wtedy, gdy zarządzamy Twoimi płatnościami oraz przetwarzamy reklamacje i zgłoszenia gwarancyjne dotyczące zamówionych przez Ciebie produktów.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane przetwarzamy, aby świadczyć Ci usługi i dostarczać Twoje zamówienia.


IV. Wykorzystanie danych w marketingu


Dlaczego używamy Twoich danych osobowych

Korzystamy z Twoich danych osobowych, aby przekazywać Ci informacje i oferty marketingowe:

» e-mailem;

» SMS-em;

» telefonicznie.