Ustawienia

Motywy

Układ strony

Tryb

Ulubiony motyw
Kolor główny
Wyczyść

I. Definicje


1. Klient, Kupujący, Ty – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym allit.pl. Może ona kupować w sklepie internetowym allit.pl po zarejestrowaniu się w nim lub bez rejestracji.

2. allit, sprzedawca, my – Działalność jednoosobowa. z siedzibą w Sochaczewie, ul. Aleksandra Sochaczewskiego 4/81, kod pocztowy: 96-500. NIP 8371663911 i REGON 141154484.

3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

4. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


II. Postanowienia ogólne


1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


III. Zamówienia


1. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

3. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

4. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.


IV. Ceny i sposoby płatności


1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

2. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.


V. Dostawa


1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

2. Na początku składania zamówienia Klient jest informowany o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów.


VI. Odbiór towaru


1. Kupujący jest zobowiązany w momencie odbioru towaru do sprawdzenia zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem oraz za sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych zawartości przesyłki.

2. Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy z udziałem pracownika firmy spedycyjnej lub odmowa przyjęcia dostawy towaru oraz bezzwłoczne pisemne powiadomienie Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo nie uwzględnić reklamacji w tym zakresie zgłoszonych po odbiorze towarów od firmy spedycyjnej.


VII. Towar


1. Każdy sprzedawany produkt w sklepie internetowym www.allit.pl jest fabrycznie nowy pochodzący z legalnego źródła posiadający gwarancję producenta.


VIII. Reklamacje


1. Do każdego zakupionego u nas produktu masz prawo zgłosić reklamację.

2. Każdy zakupiony u nas produkt posiada ograniczony czas gwarancji który jest podany w opisie produktu.

3. Jeśli reklamowany przez klienta produkt okaże się sprawny może on zostać obciążony kosztami wysyłki produktu.

4. W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z nami mailowo.


IX. Zwroty


1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14dni od jego otrzymania.

2. Klient otrzymuję zwrot całkowitej sumy za zakupiony towar.

3. W przypadku zamówień z darmową wysyłką od kwoty towaru należy odjąć kwotę 24.99zł (brutto) jest to suma zwrócona klientowi za zwrot produktu.

5. Jeśli produkt lub jego zawartość jest uszkodzona zwrot zostanie odrzucony.

6. Przesyłki z naliczoną opłatą przez reklamodawcę nie zostaną przyjęte.

7. Aby dokonać zwrotu produktu należy zalogować się na konto klienta.